» ПЗЛД

Политика за защита на личните данни

Актуалност 25.05.2018 година гр.София

Коевски недвижими имоти ООД събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случай ние получаваме информация директно от потребителите по повод сключването на договори и изпълнението на договорите с тях. Понякога данните са предоставени на Коевски недвижими имоти ООД от трети физически или юридически лица и от други източници, например интернет портали за недвижими имоти, сайтове за малки обяви и други.

Настоящата политика за защита на личните данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате нашите интернет страници www.koevskirealestate.com www.imotikoevski.com и техните мобилни версии към тях.

Коевски недвижими имоти е посредник при покупко-продажба на недвижими имоти, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти както и консултант при сделки с недвижими имоти. Като за целта Коевски недвижими имоти изисква, съхранява и обработва лични данни на клиенти, които желаят да използват услугите на Коевски недвижими имоти.

Тази Политика за защита на лични данни има за цел да ви информира как управляваме Вашите лични данни, какви са правата Ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате профил, Вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.

Данни за контакт:

Коевски недвижими имоти ООД

ЕИК 205159137

Адрес: Република България гр.София ул. Иван Денкоглу 24 ет.1

тел.: 02/ 4444422

ел.адрес: imotikoevski1@gmail.com

интернет адрес: www.koevskirealestate.com и www.imotikoevski.com

Какви лични данни събираме и обработваме

Във връзка с предоставените услуги Ние , събираме и обработваме следните лични данни:

 • Три имена;

 • Телефонен номер;

 • Електронен адрес;

 • ЕГН;

 • Настоящ и постоянен адрес;

 • Данни от документ за самоличност;

Личните данни като Имена, ЕГН и Данните от документа за самоличност са ни необходими за удостоверяване на Вашата самоличност при встъпване на договорни отношения с нас.

Личните данни като Телефонен номер, Електронен адрес са ни необходими за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги, да отговаряме на Вашите запитвания и други искания.

Личните данни се събират в момента, в който Вие се регистрирате, изисквате информация, записвате се за събития, кандидатствате за работа, публикувате мнения или обяви. Когато сме получили от Вас запитване чрез някоя от контактните ни форми или чрез запитване по телефона.

Ние ще използваме предоставените данни за контакт единствено и само за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието от което се нуждаете.

Важно е да знаете, че ние по никакъв начин не събираме лични данни относно Вашият расов или етнически произход, политически или спортни възгледи, религиозна принадлежност, както и да данни които се отнасят за Вашия здравен статус.

Ние събираме и използваме предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.

Основание което ни дава право да обработваме Вашите лични данни.

Обработването на личните Ви данни е необходимо с цел изпълнение на договор с Вас или намерението за сключването на такъв. Вие имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, като изпратите съобщение на електронната ни поща : imotikoevski1@gmail.com . Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Сигурност

Ние работим за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. 

Срокове за съхранение на информация и лични данни:

 • За договори за посредничество – до 5 години;
 • Кореспонденция по ел.път – до 5 години;
 • Регистрационни данни – без определен срок, до изтриването им от Вас;
 • Бисквитки“ – до изтриването им от Вас;
 • Автобиографии и свързани с тях документи – до 15 дни след подаването им;
 • Телефонни номера при постъпили запитвания – до 1 година;

Какви са Вашите права

Имате право във всеки един момент:

• да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
• да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
• да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
• да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да изпратите искането си на електронна поща imotikoevski1@gmail.com . В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

Контакти

Ако имате въпроси с настоящата политика за защита на личните данни, може да се свържете с нас на ел.адрес: imotikoevski1@gmail.com

Комисията за защита на личните данни

Адрес: София ул. Цветан Лазаров 2

ел.адрес: kzld@cpdp.bg

интернет адрес: www.cpdp.bg

тел.: 02/ 915 35 80