Долно меню » Правила за ползване и политика за бисквитките

Добре дошли в интернет страницата на Коевски недвижими имоти ООД

Тези условия описват правилата и правилата за използване на уебсайта www.imotikoevski.com

Коевски недвижими имоти ООД се намира на адрес:

България, София, 1000 ул. Иван Денкоглу 24

С достъп до този сайт приемаме, че приемате тези условия в пълен размер. Не продължавайте да използвате уебсайта www.imotikoevski.com, ако не приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, известие за декларации за поверителност и отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се отнася до вас, лицето, което е осъществило достъп до този уеб сайт и приема Общите условия на компанията. „Дружеството“, „Ние“, „Ние“, „Наш“ и „Ние“, се отнася до нашата компания. „Страните“ или „Ние“ се отнася както до клиента, така и до нас, или до клиента, или до нас. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и отчитането на плащанията, необходими за осъществяване на процеса на оказване на съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с определена продължителност или по друг начин, с изрична цел да се отговори на Потребностите на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на дружеството в съответствие с и подчинени на преобладаващото законодателство на РБългария. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Политика за Бисквитките

Използваме използването на „бисквитки“. С използването на уебсайта www.imotikoevski.com вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ в съответствие с политиката за лични данни на Коевски недвижими имоти ООД.

Повечето съвременни интерактивни уеб сайтове използват „бисквитки“, за да ни позволят да извличаме подробности за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да се даде възможност за функционалност на тази област и лекота на използване за тези, които посещават. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват „бисквитки“.

Какво представляват “бисквитките“?

“бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат до вашия браузър от уеб-сървър, запазват се на компютъра или на друго устройство като се използват за идентификация на потребителя или устройството и за събиране на информация. “бисквитки”те обикновено са свързани с няколко категории в зависимост от функционалността им и тяхното предназначение и биват: задължителни “бисквитки”, “бисквитки” за ефективност, функционални “бисквитки” и “бисквитки” за насочване и рекламни цели.

Използвани видове “бисквитки”:

1.  Задължителни “бисквитки”
Тези “бисквитки” са нужни за функционирането на Сайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Без тези “бисквитки” не бихме имали възможност да предоставяме определени услуги или функции, които сте заявили и нашият Сайт няма да работи безпрепятствено и ефективно за вас, както бихме искали. Задължителните “бисквитки” не съхраняват никаква информация, чрез която да се идентифицира самоличността.
2.  “бисквитки” за ефективност и функционалност
Тези “бисквитки” не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме вашето онлайн преживяване и да изчислим и подобрим ефективността на нашия Сайт. Използването им прави възможно предоставянето от наша страна на усъвършенствана функционалност и персонализация, като се запомнят изборите, които правите, както и за избягване повторното въвеждане на информация, която вече сте предоставили. Информацията, която събират тези “бисквитки” може да бъде анонимизирана и те не могат да проследят вашата дейност докато сърфирате в други уебсайтове. Ако не позволите тези “бисквитки”, е възможно някои или всички услуги да не функционират правилно.
3.  Рекламни “бисквитки”
Използваме тези “бисквитки”, за да получим информация за начина, по който използвате Сайта или как реагирате на реклами, за да ги съобразим с вашите предпочитания. Тези “бисквитки” позволяват да определим кои са най-популярните части от нашия Сайт и да следим честотата на използването на нашите услуги, така че взаимодействието ви с нас да може да бъде подобрено. Рекламните “бисквитки” помнят, че сте посещавали някой уебсайт, и тази информация се споделя с други организации, например рекламодатели. Те не съхраняват пряко лични данни, а се основават на уникална идентификация на вашия браузър и устройство за достъп до интернет. Можете да се отпишете от тези “бисквитки” и да продължите да използвате Сайта ни.
4.  Сесийни “бисквитки”
Тези “бисквитки” ви позволяват да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се вписвате. Те позволяват да ви разпознаваме, когато се връщате отново на нашия Сайт.

Каква информация събираме чрез “бисквитките“?

Видовете информация, която събираме чрез “бисквитките“, включват IP адрес; ID на устройството; разглеждани страници; вид на браузъра; информация за сърфиране; операционна система; доставчик на интернет услуги; времева продължителност; дали сте отговорили на реклама; препращащия URL адрес; използваните функции или дейностите, извършвани в уебсайта / приложенията.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Коевски недвижими имоти и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на Коевски недвижими имоти ООД. Всички права върху интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или да отпечатвате страници отwww.imotikoevski.com за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в настоящите Общи условия.

Не трябва:

Да публикувайте материали от www.imotikoevski.com

Да продавате, наемете или подлицензирате материал от www.imotikoevski.com

Да възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материал от www.imotikoevski.com

Да преразпределяне на съдържание от Коевски недвижими имоти (освен ако не е направено конкретно съдържание за преразпределение).

Настоящото споразумение започва да тече от датата на настоящото споразумение 20.05.2018 година

Някои части на този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения, информация, материали и данни („Коментари“) в областите на уебсайта. Коевски недвижими имоти ООД не преглежда, редактира, публикува или преглежда коментарите преди появата им в сайта, а коментарите не отразяват мненията или мненията на Коевски недвижими имоти ООД, неговите агенти или филиали. Коментарите отразяват виждането и мнението на лицето, което публикува подобно мнение или мнение. Доколкото е позволено от приложимите закони, Коевски недвижими имоти ООД не носи отговорност или отговорност за коментарите или за загуби, отговорности, щети или разходи, причинени и / или понесени в резултат на използването и / или публикуването и / или появата на Коментарите в този уебсайт.

Коевски недвижими имоти ООД запазва правото си да следи всички коментари и да премахва коментарите, които според него по свое усмотрение е неподходящо, обидно или по друг начин нарушава тези Общи условия.

Вие гарантирате и представяте, че:

Коментарите не нарушават право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторско право, патент или търговска марка или друго право на собственост на трета страна;

Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали или материали, които представляват нашествие

Коментарите няма да се използват за търсене или популяризиране на бизнес или обичайни или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

Вие давате на Коевски недвижими имоти ООД неограничена лицензия за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират коментарите си във всякакви форми, формати или медии.